ความแตกต่างระหว่างบรรจุภัณฑ์ทางธรรมชาติและบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่

ความแตกต่างระหว่างบรรจุภัณฑ์ทางธรรมชาติและบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่

News Comments Off

ในสมัยนี้เราคงอาจจะไม่เคยเห็นบรรจุภัณฑ์ทาง ธรรมชาติกันได้บ่อยนัก หรือบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยซะด้วยซ้ำ เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาของเทคโนโลยีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันหาได้ง่ายมากขึ้นอีกทั้งยังมีประโยชน์อีกมากมาย เราจะมายกตัวอย่างเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย และบรรจุภัณฑ์ทางธรรมชาติกันเลยดีกว่าครับ อย่างเช่น เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบันและคนในอดีตกันเลยดีกว่าครับ คนในสมัยก่อนนั้นจะไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกเหมือนกันคนในสมัยนี้ แล้วเขาใช้อะไรในการห่อหุ้มอาหารหรือบรรจุภัณฑ์อาหารเหล่านั้นไปตามสถานที่ ต่างๆได้ การใส่อาหารของพ่อค้าแม่ขายของคนในสมัยนั้นเป็นอย่างไร คนในสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็จะใช้ปิ่นโตใส่กับข้าวและข้าวกันนั้นเอง และหากจะต้องขายกับข้าวที่เป็นอาหารแห้งๆล่ะก็คงหนี้ไม่พ้น การใช้ใบตองหรือใบบัวเป็นบรรจุภัณฑ์ในการห่ออาหารและกับข้าวคาวหวานนั้นๆ เมื่อเวลาผ่านไปจึงทำให้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่างๆขึ้นเพื่อเป็นการอำนวย ความสะดวกสบายให้กับคนในยุคใหม่อย่างยุคเราๆในขนานนี้ มีทั้งถุงพลาสติก หนังยางสติก และถุงหูหิวต่างๆในการอำนวยความสะดวกได้อย่างมากมาย การใช้บรรจุภัณฑ์แบบสมัยใหม่นี้ถึงแม้จะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันได้ง่าน ขึ้นและสะดวกสบายขึ้นก็ตามและก็มีข้อเสียตามมาเช่นกัน

Modern packaging
ซึ่งมันส่งผลเสียทั้งในระบบนิเวศหรือธรรมชาติ และยังส่งผลเสียต่อร่างกายของผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยเฉพาะบรรดากล่องโฟมและถุงพลาสติก ที่เป็นสิ่งที่ทำลายโดยการเผาไฟไม่ได้ และมันจะทำให้โลกร้อนเพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ และหากมีมากขึ้นในทุกวันก็จะกลายเป็นขยะสะสมตามมาในอนาคต
ดังนั้น เช่น การรับประทานข้าวเหนียวหมูปิ้งที่ใช่วัสดุทางธรรมมาเป็นบรรจุภัณฑ์โดย ปราศจากพลาสติกและโฟม จึงนับว่าเป็นการรักษาไว้ซึ่งทรัพย์กรธรรมชาติที่ดี และควรที่จะให้การสนับสนุนเป็นอย่างสูง เพราะในทุกวันนี้การหาของกินที่มาในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ทางธรรมชาตินับว่า น้อยลงขึ้นทุกที โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าในเมืองที่ไม่ใส่ใจในจุดนี้มากนัก หากแต่เมื่อเทียบกับตามต่างจังหวัดหรือคนสูงอายุที่ชื่นชอบในการนำอาหารมา บรรจุใส่ใบตองหรือสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติ ก็นับว่าเป็นเรื่องที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นหากใครที่กำลังมองหาบรรจุภัณฑ์ที่ดั่งเดิมและเป็นมิตรต่อธรรมชาติ นับว่าเป็นเรื่องดีและน่านำไปเป็นเยี่ยงอย่างทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Author

Back to Top