แก้วกินน้ำทำจากอะไรนะ

แก้วกินน้ำทำจากอะไรนะ

News Comments Off

ทุกๆคนต่างก็ต้องเคยใช้แก้วกันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการใส่น้ำเพื่อไว้รับประทาน การกินกาแฟ หรือน้ำต่างๆที่มีความร้อนสูงต่างๆ เครื่องดื่มที่มีความเย็นที่สูง ซึ่งทนทานในการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรามากๆ ยังมีอีกหลายๆอย่างที่ผลิตจากแก้ว ได้แก่ แอลกอฮอล์ล้างแผล ขวดใส่น้ำ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ โหลใส่ขนม และอื่นๆอีกมากมายที่ผลิตจากแก้วแก้ว หมายถึง วัสดุของแข็งที่มีลักษณะเป็นเนื้อเดียว เกิดจากการเย็นตัวอย่างเร็วของวัสดุที่มีลักษณะหลอมหนืด และทำให้การสร้างตัวไม่เป็นผลึก มีวิธีทำอีกอีกหนึ่งวิธีอาจหยดลงบนผิวเย็น แก้วส่วนใหญ่ผลิตจากน้ำตาลที่ถูกความร้อนทำให้ละลายและนำความเย็นเข้ามาช่วย ทำให้น้ำตาลแข็งตัว การผลิตแก้วยังสามารถทำได้อีกหลากหลายวิธี เราจะต้องเลือกวัตถุดิบ จะต้องมีการคำนวณและหาค่าความต่างของ Batch และนำมาทำปฏิกิริยากับวัตถุดิบเพื่อทำการหลอมอีกต่อไป

Glass of water two

โดยที่เราทำการหลอมอยู่นั้น วัตถุดิบจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี และทำให้เกิดอากาศภายในการหลอมวัตถุดิบและต้องทำการกำจัดออกไป โดยบริษัทผู้ผลิตต่างที่ต้องการขึ้นรูปทรงเฉพาะตัวที่ได้ออกแบบมันออกมา
โดยใช้ความร้อนเข้ามาเป็นแกนกลางในการหลอมผสม ผสมวัตถุดิบกับ Batch เข้าด้วยกัน เพื่อที่จะนำ Stress ที่เกิดขึ้นจากหลอมและการเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วในการขึ้นรูป มีอีกขั้นตอนที่สำคัญอีกหนึ่งขั้นตอนนั้นก็คือการอบเทมเปอร์ซึ่งทำให้แก้ว เกิดความแข็งแรงมากขึ้นทำให้ทนต่อร้อนจัดๆและเย็นจัดๆได้อย่างดี ซึ่งวิธีการทำแก้วที่ผลิตจากวัตถุดิบที่เรียกกันไว้ว่า ซิลิกา เนื้อแก้วที่หลอมออกมานั้นจะมีเนื้อแก้วที่บริสุทธิ์มาก มีความโปร่งใส ผิวค่อนข้างละเอียดแข็งแรงยากต่อการกัดก่อนของความร้อนและความเย็น

Author

Back to Top