ลักษณะด้านบนของบรรจุภัณฑ์ควรมีอะไร

ลักษณะด้านบนของบรรจุภัณฑ์ควรมีอะไร

News Comments Off

สมัยนี่นั้นไม่ว่าอะไรก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆ อย่างระยะทางหรือการเวลานั้นก็เหมือนตัวเปลี่ยนเวลาและสิ่งของหรือสถานที่ นั่นดังนั้นสิ่งที่เราจะนำเอามาเสนอและพูดคุยกันในวันนี้นั้นก็คือบรรจุ ภัณฑ์สิ่งของที่เป็นเหมือนเครื่องช่วยอำนวยความสะด้วยให้สะดวกสบายมากขึ้น กว่าเดิม และในบางครั้งนั้นบรรจุภัณฑ์ก็เป็นสิ่งที่คนไม่ต้องการได้อิกเช่นเดียวกัน ดังนั้นสิ่งที่เราจะเอามาพูดนั้นก็คือลักษณะของของบรรจุภัณฑ์ต่างๆและจุด เด่นของมันนั่นเองหรือภาษาชาวบ้านเรียกกันว่าลักษณะด้านบนของบรรจุภัณฑ์นั่น เองและยังเป็นตัวบอกอิกด้วยว่าเป็นน้ำชนิดไหนถ้าเป็นเลขหนึ่งไทยนั้นอยู่บน ฝามันจะเป็นน้ำชาเขียวอิชิตันนั่นเองแต่ถ้าเป็นลักษณะด้านบนเป็นพ่อแม่จูง

package be one

มือกันสามคนนั้นจะเป็นบรรจุภัณฑ์น้ำเปล่าแต่ถ้าซองขนมนั้นมีลักษณะด้านบนมี รูปข้าวโพดนั้นเราก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่ามันคือซองขนมบรรจุภัณฑ์ป๊อปคอร์ นนั่นเองแต่ถ้าซองบรรจุภัณฑ์มีมันฝรั่งอยู่หน้าซองบรรจุภัณฑ์เราก็จะรู้ได้ ทันทีเลยว่ามันคือซองขนมบรรจุภัณฑ์ของขนมเลย์มันฝรั่งทอดกรอบนั่นเองและที่ พูดมาทั้งหมดนั้นก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์จุดเด่นของบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆนั่น เองถ้าถามว่าบรรจุภัณฑ์นั้นถ้าไม่มีจุดเด่นที่บ่งชี้ว่ามันคืออะไรมันจะเป็น บรรจุภัณฑ์ได้ไหม ได้แต่ว่ามันก็จะสื่อไม่ได้ว่ามันคืออะไรแล้วใช้ถูกด้านใช้ถูกวิธีหรือป่าว ทางที่ดีนั้นบรรจุภัณฑ์ที่ดีควรที่จะมีจุดเด่นของชิ้นนั้นๆเด่นๆไปเลยว่ามัน คือบรรจุภัณฑ์ซองขนมบรรจุภัณฑ์ขวดน้ำเพราะว่า จะได้มองถูกมันคือบรรจุภัณฑ์ของใช้อย่างชัดเจนนั่นเองข้อเสียของบรรจุภัณฑ์ ก็มีแต่ถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีนั้น ใช้แล้วทิ้งในที่ ที่ควรทิ้งนั้นจากผลเสียที่ได้รับจากบรรจุภัณฑ์นั้นก็จะไม่มีแล้วปัญหา ทุกอย่างก็จะจบไปนั่นเอง

Author

Back to Top