สิ่งที่จำเป็นต้องมีบนบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

สิ่งที่จำเป็นต้องมีบนบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

News 1 Comment

การที่คุณจะออกแบบบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่ง มันช่วยทำให้สินค้าของคุณดูน่าสนใจ ช่วยดึงดูดลูกค้า ช่วยทำให้ลูกค้าสามารถจดจำ รวมทั้งยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามการออกแบบบรรจุภัณฑ์นอกจากจะต้องคำถึงถึงปัจจัยดังกล่าวแล้ว ก็ยังมีปัจจัยด้านอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องใส่ลงไปในบรรจุภัณฑ์อีกด้วย

package-image

ยี่ห้อสินค้า

คือชื่ออันแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของผู้ผลิต เคล็ดลับของการตั้งชื่อที่ดีคือ ไม่ควรมีความยาวเกิน 4 พยางค์รวมทั้งต้องไม่ซ้ำกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ควรใช้คำจำได้ง่าย เพื่อทำให้ผู้บริโภคสามารถจำสินค้าของเราได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของสินค้า

เป็นข้อความซึ่งใช้ในการข้อมูล หรือใช้บรรยายถึงสรรพคุณของสินค้าตัวนั้น

ขนาดและการบรรจุ

เป็นตัวเลขซึ่งบ่งบอกถึงปริมาณของสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ในการตัดสิน

ข้อมูลทางโภชนาการ 

ในกรณีที่สินค้าของคุณเป็นอาหาร บนบรรจุภัณฑ์ของคุณจะต้องมีข้อมูลทางโภชนาการ  โดยเป็นข้อมูลซึ่งบอกถึงสารอาหารชนิดต่างๆ และปริมาณสารอาหาร ซึ่งข้อมูลทางโภชนาการนี้ จะช่วยทำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจในเลือกซื้ออาหารอันตรงกับความต้องการของตัวเอง

บาร์โค้ด

บาร์โค้ด เป็นรหัสใช้ในการซื้อ – ขาย สินค้า ซึ่งเราทุกคนต่างรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยมีลักษณะเป็นเส้นดำๆสลับขาวเป็นทาง บาร์โค้ดเป็นเครื่องมือที่มอบประโยชน์ให้แก่ผู้ขายในการคิดราคาสินค้า

วันผลิตและวันหมดอายุ

เป็นอีกหนึ่งข้อมูลซึ่งมีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นข้อมูลซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค โดยจะไม่ต้องเสี่ยงกับการซื้อของหรือบริโภคอาหารหมดอายุไปแล้ว

ชื่อผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

เป็นข้อมูลที่ช่วยในการบ่งบอก ถึงบริษัทผู้ผลิตสินค้า หรือบริษัทผู้นำสินค้าตัวนั้นเข้ามา เพื่อจำหน่าย ผู้บริโภคจะได้ทราบว่าสินค้าชิ้นนี้มาจากที่ไหน เป็นของบริษัทใด นอกจากนี้ควรมีข้อมูลอย่าง ที่ตั้งโรงงานผลิตหรือโรงงานนำเข้า รวมทั้งเบอร์โทรติดต่อกรณีเกิดปัญหา

เครื่องหมาย อ.ย.

เครื่องหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นเครื่องหมายอันมีความสำคัญ มีความจำเป็นที่ต้องมีบนบรรจุภัณฑ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าตัวนี้ มีความปลอดภัยต่อชีวิต เนื่องจากได้รับการตรวจสอบแล้ว เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค

ข้อควรระวังในการบริโภค

การใส่ข้อความ ข้อควรระวังในการบริโภค มีกฎว่าต้องใช้ตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร ส่วนใหญ่มักเห็นได้ในบรรจุภัณฑ์ เครื่องดื่มชูกำลัง , เครื่องดื่มมีสารคาเฟอีน เป็นต้น

สรุปแล้ว การออกบรรจุภัณฑ์ที่ดี จะต้องประกอบไปด้วยความสวยงาม น่าสนใจ จนสามารถดึงดูดสายตาของผู้บริโภคได้  แต่ก็ยังต้องคำนึงถึงความต้องการของ ในการให้ข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจ

Author

Back to Top